Utbildning för arbetsgivare

JOBBET - EN LIVLINA

Allt för många ser jobbet som det enda stället om är fritt från våld,  både medarbetare & kollegor.  Du kan som chef bidra till en vardag utan våld. Utbildningen Jobbet - en livlina, riktar sig till chefer, HR, personalansvariga, samordnare och förtroendevalda. Se trailer nedan.


Att våga se utsatta medarbetare...

Våld i nära relation är så vanligt att de flesta chefer har en medarbetare, som antingen är utsatt för våld, har erfarenheter av våld eller tvärtom utsätter någon för våld eller har utsatt någon för våld.


Tecknen kan vara uppenbara men det är ändå svårt att fråga. Ibland är det signaler som är otydliga och svåra att greppa.


Många vet inte hur de ska ta tag i situationen på ett konstruktivt sätt. De flesta arbetsplatser saknar en handlingsberedskap om vad om bör vad de ska göra om de misstänker att en deltagare/medarbetare/kollega är utsatt för våld i vardagen.


Utbildningen Jobbet - en livlina är en utbildning om att agera vid misstanke att en av medarbetarna eller någon kollega är utsatt för våld i sin relation alternativt att du misstänker att en av dina medarbetar utövar våld.


Utbildningen riktar sig till chefer, samordnare, personalansvariga och förtroendevalda. 


Antingen en individanpassad webbutbildningens eller en på-plats-utbildning för en arbetgrupp.


Webbutbildning - fördelar

Genom att en webbaserad utbildning har du möjlighet att gå utbildningen när du själv och har tid.

Du kan använda dator, surfplatta eller en smartphone och vara uppkopplad mot Internet. På bussen, i soffan eller på jobbet

Effektivt både tidsmässigt och ekonomiskt

Inget behövs laddas ner - allt som behövs nås via internet

Flera i organisationen kan delta på samma utbildning utan att för den skulle göra det samtidigt! Ni kan däremot avsätta gemensam tid för att diskutera och utveckla arbetet med att ge stöd till medarbetare utsatta för våld i vardagen

Gör det möjligt att gå tillbaka till utbildningen igen, hur ofta du vill under sex månader.Du kan beställa webbutbildningen via vår webbshop, se länk till höger. Om ni är fem eller fler och vill genomföra webbutbildningen, mejla kerstin (at) kvinnofrid. för offert.


INNEHÅLL


Utbildningen består av filmer, föreläsningar, fallbeskrivningar och reflektionsövningar.


Webbutbildningen är uppdelad på olika avsnitt och du väljer om du genomför allt under en och samma dag eller om du vill dela upp utbildningen på flera tillfällen.


Här hittar du vår webbshop där du själv kan köpa inloggning till Jobbet - en livlina.

På-platsutbildning för en arbetgrupp - fördelar

Motsvarande innehåll som webbbildningen ges som en halvdagsutbildning. Fördelen är att alla aktuella deltagare kan utgå från samma diskussioner och har möjlighet att ta del av eller sätta samman de rutiner som behövs då en situation uppstår. Dessutom kan de diskutera hur frågan kan tas upp med medarbetare osv.


Mejla kerstin(at) kvinnofrid.nu för mer information och för en offert.En egen anpassad webbutbildning?

Om det finns intresse att exempelvis ha verksamhetens logga, intern information för att komplettera utbildningen är det möjligt eller att ha utbildningen t.ex. på chefssidorna på intranätet....


Kontakta Kerstin Kristensen, kerstin (at) kvinnofrid.nu för en diskussion om upplägg/innehåll och offert.