Hem


Vi erbjuder kunskap

som bidrar till en vardag utan våld!

VÅGA SE

Utan kunskap är vår erfarenhet att många väljer

att inte "se"...

VÅGA FRÅGA

Om en misstänker att någon lever med våld i vardagen - våga fråga/prata...

VÅGA AGERA

Visa att du lyssnar,

fråga om vad den utsatte vill ha hjälp med!

HÅLLBART ARBETE

Satsa på ett hållbart kvinnofridsarbete!

Kvinnofrid 2.0

KVINNOFRIDSAKADEMIN

0709-323 883