Metodmaterial

Metodmaterial

Prata om våld med Picto - ett samtalsverktyg


Det kan ibland vara svårt och inte minst jobbigt att börja prata om sina erfarenheter av våld, oavsett om det gäller att blivit utsatt av en partner, en nära anhörig eller av en personal.


Då kan det vara skönt att med hjälp av ett samtalsverktyg börja samtalet, både som utsatt och som samtalspartner.


Materialet är ett verktyg anpassat för att användas av en person som vet att den som hen ska prata med har erfarenheter av våld.


Det kan vara aktiva på en kvinno-, tjej- eller brottsofferjour eller de som arbetar med stöd till våldsutsatta ex. polis, åklagare, socialsekreterare, kvinnofridssamordnare eller biståndshandläggare i en kommun.


Materialet har inspirerats av Pict-O-Stat, ett enkätverktyg framtaget av Neonova och Reda ut-häftet om våld framtaget inom ramen av Arvsfondsprojektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt vid Bräcke Diakoni samt Reda ut-häften framtagna av DART, Västra Götalandsregionen.


Pictobilderna är framtagna av SPSM, mer om dem och hur du får använda dessa bilder kan läsa om här.


Du kan ladda ner ”Prata om våld med picto” i olika versioner:

Du kan välja att ladda ned verktyget, antingen som pdf för att användas utan justering dvs. direkt eller som PowerPoint, om du vill kunna byta ut någon av bilderna.


Båda versionerna fungerar i A5-format. Skriv ut på A5-papper och bind ihop dem som en bok, dvs. på de korta kanten.

 

Att byta ut bilder i "Prata om våld med Picto"

Den som väljer att använda PowerPoint-versionen kan byta bilder efter behov och sedan skriva ut.


  • Du högerklickar på bilden du vill byta ut
  • Välj ändra bild i menyn
  • Gå sedan till mappen där du har den bild du vill ha istället och välj den.


Då blir bilden lika stor och hamnar på rätt plats.


Ladda ned:Instruktion:

Gå igenom materialet så du känner till det och inte blir överaskad när du bläddrar vidare. Det kan vara så att det inte finns någon bild som "är rätt" när du kommer till frågan om vad som hänt. Då är det bra att ha förberett fler bilder eftersom häftet inte har utrymme för alla. Du kan ha dem lösa eller helt enkelt göra en ny sida där du ersätter befintliga enligt instruktionen ovan.


Gå igenom alla bild och beskriv dem innan du ber personen peka på vad som hänt, när och var det hände och vem som gjort det.


När du kommit så här långt så gå tillbaka och repetera vad som sagts så att du säkerställer att du uppfattat det hela rätt.


Sedan går du vidare och frågar hur personen mår just nu och om hen vill ha hjälp med något. Efter det avslutar du med frågan om personen vill träffas och prata igen.


Eftersom materialet kan ändras och användas på annat sätt än vad som är avsett, tar inte KvinnofridsAkademin ansvar för hur materialet används. Vi rekommenderar att du har kunskap om våld samt om intellektuella, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.


FREDA kortfrågor på picto 
En möjlighet att ställa frågor om våldsutsatthet till de som har svårt att bearbeta, tolka och förmedla information


Syftet med FREDA kortfrågor på picto är att ge möjlighet att på lika villkor ge alla medborgare, att kunna svara på frågor om våldserfarenheter, dvs. kunna ställa FREDA kortfrågor till personer som har en begränsad förmåga att bearbeta, tolka och förmedla information.


Målgrupp: Äldre- och funktionshinderomsorgen


Materialet följer originalet FREDA kortfrågor från Socialstyrelsen och har samma utformning som verktyget Prata med Picto om våld, det samtalsverktyg KvinnofridsAkademin tagit fram för att användas av en person som vet att den som hen ska prata med har erfarenheter av våld.


Ladda ned som pdf:Eftersom materialet kan ändras och användas på annat sätt än vad som är avsett, tar inte KvinnofridsAkademin ansvar för hur materialet används.Vi rekommenderar att du har kunskap om våld och kunskap om intellektuella, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.


Resan till landet Självklarhet

- en sagobok som vågar ta upp frågan om att leva i en familj där pappa slår mamma


Barnboken Resan till landet Självklarhet tar upp problemet - våld i nära relation ur ett barnperspektiv men på ett allmänt plan så att många barn kan känna igen sig.

Sett ur ett barnens perspektiv är våld mot kvinnor en mamma-misshandel.


Syftet med boken är att låta våldsutsatta barn bli bekräftade i sin utsatthet

och ge dem möjlighet att få sätta ord på sina upplevelser.


Att vara barn i en familj där pappa slår mamma innebär per definition attvara våldsutsatt, psykiskt. Därtill hör att forskningen idag tyder på attmånga barn även blir fysiskt utsatta.


Många vuxna är rädda för att prata om våld med barn.De säger att ”Man inte ska väcka den björn som sover” men vad de inte fattat är att björnen aldrig sover!


Boken är en högläsningsbok och i slutet av boken finns information till dig som ska läsa boken. Du kan med fördel låta barnet/barnenen sitta och rita medan hen/de lyssnar.


Boken har tidigare givits ut av Förlaget Nyckelpigan som bestod av de tre författarna.


Vi tog beslutet att lägga ner den ekonomiska föreningen 2006 och fördelade då böckerna

mellan oss varav Mia Ytterstad och Kerstin Kristensen säljer sina böcker via KvinnofridsAkademin.


Pris: 180 kr plus moms och frakt

Publicerat

KvinnofridsAkademins medarbetare har antingen själva eller i samarbete med andra publicerat en del olika material. Nedan finns dessa (om de finns att tillgå) som pdf och öppnas i nytt fönster/flik.RESPEKTFULLA RELATIONER?- resultat från en intervjustudie och två fokusgrupper fokus personer med intellektuell funktionsnedsättning (2017)

Development of Pict-O-Stat: violence - focus on experiences of violence and a survey that can be completed by the individuals themselves'. The Journal of Adult Protection (2017)

En jour för alla? En kartläggning av tillgängligheten på Unizons medlemsjourer (2015)

Lika men olika – om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2013)

oFREDAd - våld mot äldre kvinnor och äldre män (2013)

Otillgängliga kvinnojourer? - Förkortad version (2012)

Kvinnor med funktionsnedsättning på kvinnojour. Kunskap, tillgänglighet och bemötande (2012)

Landet runt, en temperaturmätning på behovet av kunskap om mäns våld mot kvinnor (2012)

V.I.P.- en gruppledarutbildning (2011). Materialet förvalts numera av Eskilstuna Kommun

Det fjärde jämställdhetsmålet - ett kursunderlag från Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt (2010)

Frågan är: Vilka hade möjlighet att svara? (2011)

Dubbelt utsatta damer?  – en studie om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2010)

Sant eller falskt?  Om mäns våld mot kvinnor. (2010)

Samma gamla myter? - föreställningar om vilka män som slår resp. kvinnor som blir våldsutsatta (2009)

Otillgängliga kvinnojourer?  sant eller falskt (2007)

Roks utbildningspärm för jourkvinnor - ett komplett utbildningsmaterial att ha som plattform för utbildning av och fortbildning för jourkvinnor (2007)

Handbok för syns skull  - pedagogiska förslag för vuxenutbildare (2006)

Dubbelt Utsatt?  Om våld och övergrepp mot kvinnor med funktionshinder (2006)

Tiden läker inte alla sår - en artikel i Bibliotekstjänst bok "På tal om böcker: Om sagor och berättelser som möjlighet i mötet med utsatta barn" (2005)

De sista ljuva åren - rapport gällande en undersökning kring våld mot äldre män och kvinnor (2004)

GÖTA-foldern - om mäns våld mot kvinnor, fanns även på engelska, persiska, dinska, spanska m.fl.