Publicerat

Publicerat

KvinnofridsAkademins medarbetare har antingen själva eller i samarbete med andra publicerat en del olika material. Nedan finns dessa (om de finns att tillgå) som pdf och öppnas i nytt fönster/flik.RESPEKTFULLA RELATIONER?- resultat från en intervjustudie och två fokusgrupper fokus personer med intellektuell funktionsnedsättning (2017)

Development of Pict-O-Stat: violence - focus on experiences of violence and a survey that can be completed by the individuals themselves'. The Journal of Adult Protection (2017)

En jour för alla? En kartläggning av tillgängligheten på Unizons medlemsjourer (2015)

Lika men olika – om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2013)

oFREDAd - våld mot äldre kvinnor och äldre män (2013)

Otillgängliga kvinnojourer? - Förkortad version (2012)

Kvinnor med funktionsnedsättning på kvinnojour. Kunskap, tillgänglighet och bemötande (2012)

Landet runt, en temperaturmätning på behovet av kunskap om mäns våld mot kvinnor (2012)

V.I.P.- en gruppledarutbildning (2011). Materialet förvalts numera av Eskilstuna Kommun

Det fjärde jämställdhetsmålet - ett kursunderlag från Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt (2010)

Frågan är: Vilka hade möjlighet att svara? (2011)

Dubbelt utsatta damer?  – en studie om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2010)

Sant eller falskt?  Om mäns våld mot kvinnor. (2010)

Samma gamla myter? - föreställningar om vilka män som slår resp. kvinnor som blir våldsutsatta (2009)

Otillgängliga kvinnojourer?  sant eller falskt (2007)

Roks utbildningspärm för jourkvinnor - ett komplett utbildningsmaterial att ha som plattform för utbildning av och fortbildning för jourkvinnor (2007)

Handbok för syns skull  - pedagogiska förslag för vuxenutbildare (2006)

Dubbelt Utsatt?  Om våld och övergrepp mot kvinnor med funktionshinder (2006)

Tiden läker inte alla sår - en artikel i Bibliotekstjänst bok "På tal om böcker: Om sagor och berättelser som möjlighet i mötet med utsatta barn" (2005)

De sista ljuva åren - rapport gällande en undersökning kring våld mot äldre män och kvinnor (2004)

GÖTA-foldern - om mäns våld mot kvinnor, fanns även på engelska, persiska, dinska, spanska m.fl.


Dessutom filmer och spel


Dubbelt Utsatt

En film om våld mot kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning (2009). Se trailer på Youtube. Filmen säljs av Grunden Media.


Det Finns Stunder

Fem kortfilmer inkl. utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2012).

Materialet säljs av Amphi Produktion.


KvinnofridsSpelet, ett utbildningsspel har utvecklats för personal som möter äldre personer och de med funktionsnedsättning i sitt arbete. Men kan även användas inom andra verksamheter som vill lära sig mer om våld, våld mot kvinnor och våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, (2012). Slutsålt.


Sagoboken: Resan till landet Självklarhet

Resan till landet Självklarhet - en sagobok som vågar ta upp frågan om att leva i en familj där pappa slår mamma (2003). Sagoboken som tar upp det att vara barn i en familj där "pappa slår mamma".

Läs mer under Metodmaterial