Om oss

OM OSS...


KvinnofridsAkademin är en fristående utbildningsbyrå i Göteborg som sedan 2001 anordnat utbildningar, seminarier och kurser inom "våldsfältet".


Utbildningarna vänder sig till olika typer av personal inom socialtjänst, hemtjänst, funktionshinder-, äldre och barnsorsorg, kvinno- och tjejjourer,

polis, skola m.fl.


Vi erbjuder utbildningar av basutbildningskaraktär och/eller med spetsutbildningar inom funktionshinder- samt äldreomsorgen.


Vi presenterar även nya forskningsresultat och metoder inom området.


Geografiskt finns vi på Västkusten men åker land och rike runt på olika uppdrag för länsstyrelser, kommuner, landsting/regioner, olika intresseorganisationer samt rättsväsendet.


Vid behov tar vi in underkonsulter.