Om oss

OM OSS...


KvinnofridsAkademin är en fristående utbildningsbyrå i Göteborg som sedan 2001 anordnat utbildningar, seminarier och kurser inom "våldsfältet".


Utbildningarna vänder sig till olika typer av personal inom socialtjänst, hemtjänst, funktionshinder-, äldre och barnsorsorg, kvinno- och tjejjourer,

polis, skola m.fl.


Vi erbjuder utbildningar av basutbildningskaraktär och/eller med spetsutbildningar inom funktionshinder- samt äldreomsorgen.


Vi presenterar även nya forskningsresultat och metoder inom området.


Geografiskt finns vi på Västkusten men åker land och rike runt på olika uppdrag för länsstyrelser, kommuner, landsting/regioner, olika intresseorganisationer samt rättsväsendet.


Vår fasta medarbetare presenteras nedan. Vid behov kan vi ta in underkonsulter.

Vi vill göra skillnad - läs om vårt CSR här.

0706- 148 146

denise @ kvinnofrid.nu

Denise Cresso

Denise är utbildningsledare och ansvarig för allt kring tillgänglighet.

Hon är socionom och har en steg 1 utbildning. Har gått RFSLs HBTQ utbildning

samt utbildat sig i att skriva enkel svenska och normkritiskt.


Denise har lång erfarenhet av att stötta personer med funktionsnedsättning för att

de ska kunna utveckla självständighet och oberoende i arbete och vardagsliv.


Var projektledare för Projekt EJA – en jour för alla som har fokus våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och vikten av en tillgänglig jour.

Honhar även arbetat som utvecklingsledare på Göteborgs Stads kompetenscenter Dialoga, där hon ansvarade för utbildningar om våld i nära relation - generellt, våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och våld mot äldre kvinnor.