KvinnofridsSpelet

VÅGA SE

VÅGA FRÅGA

VÅGA AGERA

KVINNOFRIDSSPELET

 

Ett sätt att underhålla och erhålla ny kunskap om våld i nära relationer!Det är ett välkänt faktum bland personal inom funktionshinder- och äldreområdet att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld. Studier bekräftar att våldsutsattheten är hög. Samtidigt är det många som undviker att agera, eftersom de inte vet vad de ska göra. Det måste finnas möjlighet för omsorgspersonal att lära sig mer om våldsutsatthet och bemötande samt att hålla kunskapen levande.


KvinnofridsSpelet har utvecklats för personal som möter personer med funktionsnedsättning/äldre personer i sitt arbete, men kan även användas inom andra verksamheter som vill lära sig mer om våld, våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.


Spelet består av en låda med tre kortlekar, instruktionsbok och en tärning och varje kortlek är en kategori:
FAKTA-kort

Faktafrågorna innehåller information om rättsprocessen, samhällets resurser och statistik om våldsutsatthet.


REFLEKTIONS-kort

Reflektionsfrågorna består av meningar som deltagarna får komplettera. Syftet är att formulera praktisk yrkeskunskap högt för sig själv och dela med sig i personalgruppen.

DISKUSSIONS-kort

Diskussionsfrågorna presenterar ett antal påståenden att ta ställning till "för eller emot “ och diskutera fördelar och nackdelar med respektive inställning.
Köpa spelet?

Tyvärr är spelet just nu slutsålt. Men, hör av dig om du vill lämna en intresseanmälan.


Spelet kostar 600 kr exkl moms och frakt (1-2 spel 72 kr exkl moms).

Beställ genom att mejla antal och leveransadress och ev. referens till kerstin@kvinnofrid.nu,

Om inget annat anges lägger vi fakturan i paketet, det underlättar och minskar administrationskostnaderna.

hållbart kvinnofridsarbete.  Hör av dig för en offert, du hittar kontaktinformation under kontakt i meny.


Bakgrund

KvinnofridsSpelet är framtaget inom ramen för Arvsfondsprojektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt vid Bräcke Diakoni (2007-2012), av Kerstin Kristensen och Anjelica Hammersjö.