Filmer om Jobbet - en livlina

JOBBET - EN LIVLINA

Releaseseminariet om utbildning med arbetsgivarperspektiv


Stort tack till alla medverkande!


Katarina Björkgren, utvecklare från Länsstyrelsen Västra Götaland inledde seminariet med att tydligt belysa varför det är viktigt att som chef ha kunskap om våld i nära relation kopplat till dess arbetsgivaransvar.


Kerstin Kristensen från KvinnofridsAkademin berättade om varför en webbutbildning och hur den kan användas samt visade ett avsnitt från utbildningen. Kerstin berättade att precis som innan eKvinnofrid släpptes, testades webbutbildningen av externa användare.


Tove Svensson Rissanen, personalchef på Lugn & Ro, vård och omsorgsföretag i Norrtälje Kommun var en av dem och delgav under seminariet sina erfarenheter av utbildningen och vad hon gjorde i samband med avslutad utbildning.

Våld i nära relationer

- en fråga för arbetsplatsen

15 minuter

Utbildning har betydelse

för att få upp ögonen

för våldsutsatthet

13 minuter

Jobbet

- en livlina för många utsatta

29 minuter