Prata om våld med Picto

VÅGA SE

VÅGA AGERA

HÅLLBART ARBETE

ENDA SÄTTET

ATT FÅ

ETT SVAR  ÄR ATT FRÅGAPrata om våld med Picto - ett samtalsverktyg


Det kan ibland vara svårt och inte minst jobbigt att börja prata om sina erfarenheter av våld, oavsett om det gäller att blivit utsatt av en partner, en nära anhörig eller av en personal.


Då kan det vara skönt att med hjälp av ett samtalsverktyg börja samtalet, både som utsatt och som samtalspartner.


Materialet är ett verktyg anpassat för att användas av en person som vet att den som hen ska prata med har erfarenheter av våld.

Du kan ladda ner ”Prata om våld med picto” i olika versioner:

Du kan välja att ladda ned verktyget, antingen som pdf för att användas utan justering dvs. direkt eller som PowerPoint, om du vill kunna byta ut någon av bilderna.


Båda versionerna fungerar i A5-format. Skriv ut på A5-papper och bind ihop dem som en bok, dvs. på de korta kanten.

 

Att byta ut bilder i "Prata om våld med Picto"

Den som väljer att använda PowerPoint-versionen kan byta bilder efter behov och sedan skriva ut.


  • Du högerklickar på bilden du vill byta ut
  • Välj ändra bild i menyn
  • Gå sedan till mappen där du har den bild du vill ha istället och välj den.


Då blir bilden lika stor och hamnar på rätt plats.


Det kan vara aktiva på en kvinno-, tjej- eller brottsofferjour eller de som arbetar med stöd till våldsutsatta ex. polis, åklagare, socialsekreterare, kvinnofridssamordnare eller biståndshandläggare i en kommun.


Materialet har inspirerats av Pict-O-Stat, ett enkätverktyg framtaget av Neonova och Reda ut-häftet om våld framtaget inom ramen av Arvsfondsprojektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt vid Bräcke Diakoni samt Reda ut-häften framtagna av DART, Västra Götalandsregionen.


Pictobilderna är framtagna av SPSM, mer om dem och hur du får använda dessa bilder kan läsa om här.

Bild på förstasidan i verktyget Prata om våld med Picto

Ladda ned:


Instruktion:

Gå igenom materialet så du känner till det och inte blir överaskad när du bläddrar vidare. Det kan vara så att det inte finns någon bild som "är rätt" när du kommer till frågan om vad som hänt. Då är det bra att ha förberett fler bilder eftersom häftet inte har utrymme för alla. Du kan ha dem lösa eller helt enkelt göra en ny sida där du ersätter befintliga enligt instruktionen ovan.


Gå igenom alla bild och beskriv dem innan du ber personen peka på vad som hänt, när och var det hände och vem som gjort det.


När du kommit så här långt så gå tillbaka och repetera vad som sagts så att du säkerställer att du uppfattat det hela rätt.


Sedan går du vidare och frågar hur personen mår just nu och om hen vill ha hjälp med något.


Efter det avslutar du med frågan om personen vill träffas och prata igen.


Eftersom materialet kan ändras och använda på annat sätt än vad som är avsett, tar inte KvinnofridsAkademin ansvar för hur materialet används.

Vi rekommenderar att du har kunskap om våld samt om intellektuella, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.