FREDA kortfrågor på picto

VÅGA SE

VÅGA AGERA

HÅLLBART ARBETE

FREDA KORTFRÅGOR PÅ PICTO

Här är FREDA kortfrågor på picto

- möjlighet att ställa frågor om våldsutsatthet till de som har svårt att bearbeta, tolka och förmedla information

Syftet med FREDA kortfrågor på picto är att ge möjlighet att på lika villkor ge alla medborgare, att kunna svara på frågor om våldserfarenheter, dvs. kunna ställa FREDA kortfrågor till personer som har en begränsad förmåga att bearbeta, tolka och förmedla information.


Målgrupp: Äldre- och funktionshinderomsorgen


Materialet följer originalet FREDA kortfrågor från Socialstyrelsen och har samma utformning som verktyget Prata med Picto om våld, det samtalsverktyg KvinnofridsAkademin tagit fram för att användas av en person som vet att den som hen ska prata med har erfarenheter av våld.
Här kan du ladda ned Socialstyrelsen material:

- FREDA Kortfrågor

- FREDA Manual

- Information om PictogramHör av dig till Kerstin Kristensen om du har funderingar eller synpunkter.


Mejla gärna hur det fungerat, kerstin (at) kvinnofrid.nu

Ladda ned som pdf:


 


Bild på förstasidan i verktyget Prata om våld med Picto

Eftersom materialet kan ändras och användas på annat sätt än vad som är avsett, tar inte KvinnofridsAkademin ansvar för hur materialet används.

Vi rekommenderar att du har kunskap om våld och kunskap om intellektuella, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.