Kontakt

Låt oss ta del av dina tankar kring kommande utbildningsinsatser, ev. utredning eller konsultstöd för ett hållbart kvinnofridsarbete.


FAQ's

 

Här är svar på några av frågor vi fått gällande att boka någon av oss. Tveka inte att ställa andra frågor :)


F1. Hur lång tid i förväg behöver vi boka?

 

Vi bokas för det mesta   cirka sex månader innan uppdraget ska genomföras. Om du är intresserad av ett större uppdrag är det bra att vara ute i god tid. Självklart försöker vi knö in det  i kalendern om det är möjligt.


 

F2. Ingår resa och logi i priset?

Nej, resa och övernattning faktureras netto plus 10 procent. Eftersom vi utgår geografiskt från västkustens huvudstad, Göteborg, så krävs det oftast att vi behöver åka dagen innan uppdraget och då behövs en natt på hotell.

Vi åker helst tåg, men om det inte är möjligt tar vi ut bilersättning med 40 kr per mil.


 

F3. Anpassar ni utbildningen efter vår grupp?

 

Oavsett uppdrag önskar vi alltid ta del av hur förkunskapen ser ut för de vi ska utbilda, läsa rutiner och andra dokument såsom handlingplaner m.m. Utifrån detta och om du önskar något extra fokus anpassar vi uppdraget.


Så även om kunskapsinnehållet är detsamma, blir ingen utbildning den andra helt lik, vilket gör att vi mycket sällan skickar ev. bildspel i förväg för utskrift, men gärna efteråt.


Kontaktformulär

Nedan finns ett formulär som du kan använda för

att kontakta oss. Om du inte vill använda det kan

du mejla oss eller ringa Kerstin Kristensen.

Se telefonnummer och mejladress längst ned

på sidan

 
 
 
 
 
 

Postadress:

KvinnofridsAkademin

Hinderbanan 10

415 28 Göteborg


info@kvinnofrid.nu

+ 46 709 323 883