CSR

Grunden till allt arbete är att vi vill göra skillnad! 

När vi hösten 2013 beslutade oss för att ta fram webbutbildningen eKvinnofrid  och något år senare Jobbet - en livlina, var det utifrån en önskan att nå många. Många fler än de vi kan nå IRL dvs. in real life, genom att åka land och rike runt.


Men vi vill även göra skillnad på individnivå och då gör vi det genom att bidra med internt insamlade medel till utsatta kvinnor.


Därför skänker KvinnofridsAkademin pengar för varje webbutbildning vi säljer: 500 kr för varje ny eKvinnofrid samt 100 kr för varje såld Jobbet - en livlina...


De avsatta hundralapparna kommer att gå till Home for Hope i Peru.

Home for Hope är ett hem för tjejer (12 till 16 år) som blivit mammor som ett resultat av våldtäkt/incest. de har på grund av graviditeten blivit förskjutna av sin familjer. På hemmet  får de en två-årig utbildning och möjlighet till tryggt boende samt barntillsyn under tiden.


Bidraget förmedlas via Ölbanken, se www.olbanken.se 


Dessutom, behövs rent vatten för att unga flickor ska kunna gå i skolan, tvätta sig vid menstruation osv.


Därför går motsvarande julkortskostnaden till vattendropppar genom ett bidrag till Water Aid.