Basutbildning

VÅGA FRÅGA

VÅGA AGERA

HÅLLBART ARBETE

För att våga se krävs kunskap.


Alla som möter människor i sitt jobb kan vara den som öppnar dörren och kan bidra med valetoch möjligheten att leva sin vardag utan våld.


En bra förutsättning för att öppna dörren dvs.  "våga se eller upptäcka" de som lever  med våld i vardagen är kunskap!Allt för många "ser" att det finns någon i dess närhet lever med våld i vardagen men vet inte riktigt vad den ska göra... det kan var en person som de möter på jobbet eller en arbetskamrat. Det kan vara en syster/bror, en tjej- eller killkompis eller kanske ens väninna/vän.


Våra föreläsningar och utbildningar grundar sig på den senaste forskningen från området våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt våra egna erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta vuxna. Vi är praktiker och har mångårig erfarenhet av både klientarbete och verksamhetsutveckling inom området.


Alla utbildningar innehåller grundläggande fakta om våld i nära relationer, våldets uttryck och konsekvenser samt fakta om forskning och rådande lagstiftning. Vi förenar teori och fakta med vår mångåriga erfarenhet från det praktiska sociala arbetet inom området Våld i nära relationer.