Föreläsningar

VÅGA FRÅGA

VÅGA AGERA

HÅLLBART ARBETE

FÖRELÄSNINGAR


Förutom utbildningar erbjuder vi kortare förläsningar som kan komplettera befintlig kunskap eller skapa intresse för fortbildning.


Nedan finns förslag på teman som vi genomfört.

Är du enbart intresserad av att vi kommer och håller en föreläsning?

Olika teman som vi föreläst kring...

Kanske har ni redan genomfört utbildningar och vill komplettera med

vår spetskunskap?


Kanske vill du starta upp arbetet med en övergripande föreläsning?


Förslag på tema för föreläsningar alternativt seminariedagar:


Kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor... eller

Våld i nära relation

Barnfrid - att vara barn i en familj där pappa slår mamma...

Dubbelt Utsatt - våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

De sista ljuva åren... - om våld mot äldre kvinnor...

Det finns stunder - en utbildningsdag för den som vill använda metodmaterialet med samma namn (metodmaterial inkl fem kortfilmer)

Tillgänglighet och våld?

Våld - LHBTQ - FunktionsnedsättningFör offert och upplägg, kontakta oss här.