eKvinnofrid

VÅGA FRÅGA

VÅGA AGERA

HÅLLBART ARBETE

eKvinnofrid


För att kunna våga se och agera behöver de anställda kunskap, annars avstår de att ”se”.


Våld i nära relation är sällan ett ämne som tas upp i reguljära utbildningar, varken inom program med inriktning socialt arbete eller i omsorgsprogrammen.


Därför behöver arbetsgivare  ta ansvar för att öka personalens kompetens.


Vi erbjuder en webbaserad basutbildning

eKvinnofrid

Varför en webbutbildning?

För att kunna våga se och agera behöver de anställda kunskap, annars avstår de att ”se”. Då våld i nära relation sällan är ett ämne som tas upp i reguljära utbildningar, varken inom program med inriktning socialt arbete eller i omsorgsprogrammen, behöver kommunen stärka upp personalens kompetens.


Genom att en webbaserad utbildning blir det möjligt att alla kan få ta del av den, och tillsammans kan reflektera över innehållet i utbildningen istället för att några enstaka anställda ex. på ett särskilt boende eller i hemtjänsten får gå en kurs.

Webbutbildningen kan genomföras under en och samma dag eller uppdelad på flera tillfällen.


Fördelar med en webbutbildning:


De ger möjlighet till utbildning när det passar verksamheten bäst

Effektivt både tidsmässigt och ekonomiskt

Inget behövs laddas ner - allt som behövs nås via internet

Ingen behöver resa och det behövs få vikarierInnehåll

Utbildningen består av en introduktion på ca 25 minuter och fyra moduler, där varje del beräknas ta cirka 40-45 minuter att genomföra.


Det finns föreläsningar, fallbeskrivningar och reflektionsövningar (bikupor) där deltagarna får möjlighet att ta del av andra deltagares tankar och erfarenheter. Materialet är upplagt för att genomföras i grupp, då här inte ska ”pluggas kunskap” utan den fås genom den process som uppstår i diskussioner, föreläsningar och reflektioner.


Deltagarna utgår från sin verklighet och gruppdiskussionerna ger tillfälle till analys och reflektion, utifrån de tre huvudperspektiven SeFråga Agera. På detta sätt skapas en lärande process som både tar vara på deltagarnas redan vunna kunskap, ifrågasätter myter och fördomar samt bygger ny kunskap och förändrar attityder.Stora möjligheter - minska vikariekostnaden!

Möjligheterna är stora – anpassas efter den egna verksamheten – ger maximal flexibilitet då utbildningen kan hållas i liten eller stor grupp och när gruppen kan. All personal behöver inte vara lediga samtidigt.

eKvinnofrid ger friheten för både gruppen och individen att gå utbildningen i ett tempo som passar, dessutom kan följa upp, stoppa när man vill och inte minst repetera om så önskas.

Genom att man kan fördela avsnitten över tid, skapas en lär-plattform som är bra kunskapsprocessen.Nyanställda?

Hållbart arbete! En stor bristvara är att säkerställa att nyanställda får ta del av kommunens arbete mot våld i nära relationer. Då är eKvinnofrid ett verktyg, där de nyanställda ges möjlighet att sätta sig ner tillsammans och genomgå utbildningen. De behöver inte invänta nästa stora utbildningsinsats.Offert?

eKvinnofrid kan även kombineras med ett startpaket där ansvariga för genomförandet lokalt får en förberedande utbildning samt möjlighet till uppföljning via internet/videokonferens.


Hör av dig till Kerstin Kristensen för förslag på upplägg och priser. Se kontakt under Om oss


Kursplattformen kommer från Coursio och eKvinnofrid är framtaget med en innovationscheck från Coompanion/Vinnova.