Hem

 

Utbildning och metodveckling kring våld i nära relation

sedan 2001

Utan kunskap är vår erfarenhet att många väljer

att inte "se"...

Om en misstänker att någon lever med våld i vardagen - våga fråga/prata...

Visa att du lyssnar,

fråga om vad den utsatte vill ha hjälp med!

Satsa på ett hållbart kvinnofridsarbete!

Kvinnofrid 2.0

Är du arbetsgivare?

Gå vår individanpassade webbutbildningen eller beställ en halvdagsutbildning på plats för hela arbetsgruppen. Båda varianterna är utformade för att ge chefer, ledningsgrupper, HR, förtroendevalda m.fl. en kunskapsplattform samt skapar möjligheter att agera.

MISSTÄNKER DU ATT EN MEDARBETARE LEVER MED VÅLD I VARDAGEN?

FÅ KUNSKAP SOM BIDRAR TILL EN VARDAG UTAN VÅLD!

Många strängar på vår lyra...

Förutom att utbilda, gör vi saker bara för att det är kul!!

...såsom att testa webbplatser om de är tillgängliga för alla,

utvecklar enkäter för målgrupper som inte brukar svara på enkäter...

 

Vi har även fokus på tillgänglighet.

 

Både generellt men även om kopplingen att leva med våld i vardagen och ha en funktionsnedsättning

METODUTVECKLING

Inte för att vi måste

- utan för att det är kul

 

Det är viktigt att ta fram material som

bidrar till kunskap och förändring.

Vi har varit med att skapa några sådana

och fortsätter vara kreativa.

Du hittar information om det här.

VAD ÄR VÅLD?

 

“Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och som får personen att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill...

 

Fritt översatt från Per Isdal,

Alternativ til Vold,

från boken Meningen med våld,

Gothia förlag (2001)

KVINNOFRIDSAKADEMIN

0709-323 883

facebooksida