Om oss
facebooksida

OM OSS...

 

KvinnofridsAkademin är en fristående utbildningsbyrå i Göteborg som sedan 2001 anordnat utbildningar, seminarier och kurser inom "våldsfältet".

 

Utbildningarna vänder sig till olika typer av personal inom socialtjänst, hemtjänst, funktionshinder-, äldre och barnsorsorg, kvinno- och tjejjourer,

polis, skola m.fl.

 

Vi erbjuder utbildningar av basutbildningskaraktär och/eller med spetsutbildningar inom funktionshinder- samt äldreomsorgen.

 

Vi presenterar även nya forskningsresultat och metoder inom området.

 

Geografiskt finns vi på Västkusten men åker land och rike runt på olika uppdrag för länsstyrelser, kommuner, landsting/regioner, olika intresseorganisationer samt rättsväsendet.

 

Våra fasta medarbetare presenteras nedan. Vid behov kan vi ta in underkonsulter.

Vi vill göra skillnad - läs om vårt CSR här.

Kerstin Kristensen

Tjänstledig from 1 nov 2018 till 1 maj 2019

Kerstin är utbildningsledare och utvecklingsansvarig

Hon har en fil. magister i pedagogik med inriktning utbildningsledarskap.

Är certifierad handledare med psykosocial inriktning samt Genusambassadör.

Har gått följande korta utbildningar: Att använda Samtalsmatta och Skriva lättläst, RFSLs HBTQ utbildning, MI med Liria Ortiz samt FREDA bedömning och farlighet.

 

Var under 2007 till 2012, projektledare för Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt - om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Hennes huvudfokus är utbildning och metodutveckling samt utredningar av olika slag.

 

Kerstin var styrelseledamot i Fadimes Minnesfond så länge den existerade,

2003-2013. Startade i det praktiska kvinnojoursarbetet 1987.

 

 

0709- 323 883

kerstin @ kvinnofrid.nu

0706- 148 146

denise @ kvinnofrid.nu

Denise Cresso

Denise är utbildningsledare och ansvarig för allt kring tillgänglighet.

Hon är socionom och har en steg 1 utbildning. Har gått RFSLs HBTQ utbildning

samt utbildat sig i att skriva enkel svenska och normkritiskt.

 

Denise har lång erfarenhet av att stötta personer med funktionsnedsättning för att

de ska kunna utveckla självständighet och oberoende i arbete och vardagsliv.

 

Var projektledare för Projekt EJA – en jour för alla som har fokus våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och vikten av en tillgänglig jour.

Honhar även arbetat som utvecklingsledare på Göteborgs Stads kompetenscenter Dialoga, där hon ansvarade för utbildningar om våld i nära relation - generellt, våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och våld mot äldre kvinnor.

KVINNOFRIDSAKADEMIN

0709-323 883