Prata om våld med Picto

VÅGA SE

ATT FRÅGA

VÅGA AGERA

HÅLLBART ARBETE

ENDA SÄTTET

ATT FÅ

ETT SVAR ÄR ATT FRÅGA

 

 

Prata om våld med Picto - ett samtalsverktyg

 

Det kan ibland vara svårt och inte minst jobbigt att börja prata om sina erfarenheter av våld, oavsett om det gäller att blivit utsatt av en partner, en nära anhörig eller av en personal.

 

Då kan det vara skönt att med hjälp av ett samtalsverktyg börja samtalet, både som utsatt och som samtalspartner.

 

Materialet är ett verktyg anpassat för att användas av en person som vet att den som hen ska prata med har erfarenheter av våld.

Du kan ladda ner ”Prata om våld med picto” i olika versioner:

Du kan välja att ladda ned verktyget, antingen som pdf för att användas utan justering dvs. direkt eller som PowerPoint, om du vill kunna byta ut någon av bilderna.

 

Båda versionerna fungerar i A5-format. Skriv ut på A5-papper och bind ihop dem som en bok, dvs. på de korta kanten.

Att byta ut bilder i "Prata om våld med Picto"

Den som väljer att använda PowerPoint-versionen kan byta bilder efter behov och sedan skriva ut.

 

  • Du högerklickar på bilden du vill byta ut
  • Välj ändra bild i menyn
  • Gå sedan till mappen där du har den bild du vill ha istället och välj den.

 

Då blir bilden lika stor och hamnar på rätt plats.

 

Det kan vara aktiva på en kvinno-, tjej- eller brottsofferjour eller de som arbetar med stöd till våldsutsatta ex. polis, åklagare, socialsekreterare, kvinnofridssamordnare eller biståndshandläggare i en kommun.

 

Materialet har inspirerats av Pict-O-Stat, ett enkätverktyg framtaget av Neonova och Reda ut-häftet om våld framtaget inom ramen av Arvsfondsprojektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt vid Bräcke Diakoni samt Reda ut-häften framtagna av DART, Västra Götalandsregionen.

 

Pictobilderna är framtagna av SPSM, mer om dem och hur du får använda dessa bilder kan läsa om här.

Bild på förstasidan i verktyget Prata om våld med Picto

Ladda ned:

 

KVINNOFRIDSAKADEMIN

0709-323 883

facebooksida