Metodutveckling

METODUTVECKLING


Det är viktigt att kunna ta fram material som bidrar till kunskap och förändring. Vi varit med att skapa några sådana och fortsätter vara kreativa.


Vårt största fokus ligger på att inkludera våldsutsatta i att få

det stöd de kan behöva och har rätt till enligt SoL 5 kap 11§.


Men vi vill oxå att fler ska inkluderas i undersökningar så att deras erfarenheter finns med i besultsunderlag såsom

enkäter , intervjuer och kartläggningar.

Material som vi har tagit fram:


KVINNOFRIDSAKADEMIN

0709-323 883