Utbildning för arbetsgivare

JOBBET - EN LIVLINA

Allt för många ser jobbet som ett ställe fritt från våld, både medarbetare & kollegor. Du kan som chef bidra till en vardag utan våld.

 

Utbildningen riktar sig till chefer, HR, personalansvariga,

samordnare och förtroendevalda.

 

MITT I EN MENING kan jag glömma bort mig, eller dumstirra ut i luften eller tappa ett glas i golvet.På jobbet är de förstående men tycker att jag verkar trött för jämnan. Förklaringar finns; jag är heltidsarbetande småbarnsmamma. Det är inte svårt att ljuga, vissa dagar sporrar det till och med fantasin att hitta på nya trovärdiga förklaringar. Handleden jag bröt när barnvagnen blev för tung i trappan, blåmärkena av en svängdörr. Svimningsanfallen. På jobbet sväljer de utsagorna.

Ur Lyckliga slut (2007) Lena Kallenberg, s 141

Att våga se utsatta medarbetare..

Våld i nära relation är så vanligt att de flesta chefer har en medarbetare, som antingen är utsatt för våld, har erfarenheter av våld eller tvärtom utsätter någon för våld eller har utsatt någon för våld.

 

Tecknen kan vara uppenbara men det är ändå svårt att fråga. Ibland är det signaler som är otydliga och svåra att greppa.

 

Många vet inte hur de ska ta tag i situationen på ett konstruktivt sätt. De flesta arbetsplatser saknar en handlingsberedskap om vad om bör vad de ska göra om de misstänker att en deltagare/medarbetare/kollega är utsatt för våld i vardagen.

 

Utbildningen Jobbet - en livlina är en utbildning om att agera vid misstanke att en av medarbetarna eller någon kollega är utsatt för våld i sin relation.

 

Utbildningen riktar sig till chefer, samordnare, personalansvariga och förtroendevalda.

 

Antingen en individanpassad webbutbildningens eller en på-plats-utbildning för en arbetgrupp.

 

Webbutbildning - fördelar

  • Genom att en webbaserad utbildning har du möjlighet att gå utbildningen när du själv och har tid.
  • Du kan använda dator, surfplatta eller en smartphone och vara uppkopplad mot Internet. På bussen, i soffan eller på jobbet
  • Effektivt både tidsmässigt och ekonomiskt
  • Inget behövs laddas ner - allt som behövs nås via internet
  • Flera i organisationen kan delta på samma utbildning utan att för den skulle göra det samtidigt! Ni kan däremot avsätta gemensam tid för att diskutera och utveckla arbetet med att ge stöd till medarbetare utsatta för våld i vardagen
  • Gör det möjligt att gå tillbaka till utbildningen igen, hur ofta du vill under sex månader.

 

 

Du kan beställa webbutbildningen via vår webbshop, se länk till höger. Om ni är fem eller fler och vill genomföra webbutbildningen, mejla kerstin (at) kvinnofrid. för offert.

 

INNEHÅLL

 

Utbildningen betsår av filmer, föreläsningar, fallbeskrivningar och reflektionsövningar.

 

Webbutbildningen är uppdelad på olika avsnitt och du väljer om du genomföra allt under en och samma dag eller dela på utbildningen flera tillfällen.

 

Här hittar du vår webbshop där du själv kan köpa inloggning till Jobbet - en livlina.

På-platsutbildning för en arbetgrupp - fördelar

Motsvarande innehåll som webbbildningen ges som en halvdagsyútbidning. Fördelen är att alla aktuella deltagare kan utgå från samma diksusioner och kan ha möjlighet att ta del av eller sättsa samman de rutiner som behövs då en situation uppstår. Dessutom kan de diksuetar hur frågan kan tas upp med medarbetare psv.

 

Mejla kerstin(at) kvinnofrid.nu för mer information och för en offert.

 

 

En egen anpassad webbutbildning?

Om det finns intresse att exempelvis ha verksamhetens logga, intern information för att komplettera utbildningen är det möjligt. Att ha utbildningen t.ex. på chefssidorna på intranätet....

 

Kontakta Kerstin Kristensen, kerstin (at) kvinnofrid.nu för en diskussion om upplägg/innehåll och offert.

Jobbet

- en livlina för många utsatta

KVINNOFRIDSAKADEMIN

0709-323 883

facebooksida