Hem

Inom kort lanserar vi vår certifiering av arbetsplatser för att säkerställa att det finns kunskap och rutiner för att ge stöd till de som är utsatta för våld i hemmet och de som utövar våld i hemmet!!

(ViNR = Våld i nära relation)

ViNRfri arbetsplats©

Kunskapsmässigt ingår bland annat vår utbildning för chefer och HR i vårt certifieringspaket ViNRfriarbetplats. Vill du veta mer här och nu? Läs mer under Utbildning för arbetsgivare.

 

Vi erbjuder kunskap som bidrar till en vardag utan våld!

Om en misstänker att någon lever med våld i vardagen - våga fråga/prata...

Visa att du lyssnar,

fråga om vad den utsatte vill ha hjälp med!

Satsa på ett hållbart kvinnofridsarbete!

Kvinnofrid 2.0

Är du arbetsgivare?

MISSTÄNKER DU ATT EN MEDARBETARE LEVER MED VÅLD I VARDAGEN?

Gå vår individanpassade webbutbildningen eller beställ en halvdagsutbildning på plats för hela arbetsgruppen. Båda varianterna är utformade för att ge chefer, ledningsgrupper, HR, förtroendevalda m.fl. en kunskapsplattform som bidrar till möjligheter att agera vid misstanke om våldsutsatthet eller våldsutövande.

Utan kunskap är vår erfarenhet att många väljer

att inte "se"...

Många strängar på vår lyra...

Förutom att utbilda, gör vi saker bara för att det är kul!!

...såsom att testa webbplatser om de är tillgängliga för alla,

utvecklar enkäter för målgrupper som inte brukar svara på enkäter...

Läs mer under Metodutveckling...

KVINNOFRIDSAKADEMIN

0709-323 883

facebooksida