Hem


Vi erbjuder kunskap

som bidrar till en vardag utan våld!

VÅGA SE

Utan kunskap är vår erfarenhet att många väljer

att inte "se"...

VÅGA FRÅGA

Om en misstänker att någon lever med våld i vardagen - våga fråga/prata...

VÅGA AGERA

Visa att du lyssnar,

fråga om vad den utsatte vill ha hjälp med!

HÅLLBART ARBETE

Satsa på ett hållbart kvinnofridsarbete!

Kvinnofrid 2.0

Är du arbetsgivare?

MISSTÄNKER DU ATT EN MEDARBETARE  LEVER MED VÅLD I VARDAGEN?

Gå vår individanpassade webbutbildningen eller beställ en halvdagsutbildning på plats för hela arbetsgruppen. Båda varianterna är utformade för att ge chefer, ledningsgrupper, HR,  förtroendevalda m.fl. en kunskapsplattform som bidrar till möjligheter att agera vid misstanke om våldsutsatthet eller våldsutövande.

Många strängar på vår lyra...

Förutom att utbilda, gör vi saker bara för att det är kul!!

...såsom att testa webbplatser om de är tillgängliga för alla,

utvecklar enkäter för målgrupper som inte brukar svara på enkäter...

Läs mer under Metodutveckling...

KVINNOFRIDSAKADEMIN

0709-323 883